Wie is Lisette Holst?


Lisette Holst is afgestudeerd aan de Agrarische Hogeschool als levensmiddelentechnoloog, daarna heeft zij naast haar werk als kwaliteitsmanager, Hogere Bedrijfskunde gedaan en het ITIP (School voor leven en werk.).

Inmiddels heeft zij bij verschillende bedrijven gewerkt en altijd in een leidinggevende positie. Tijdens haar ervaring in het werk met mensen, kwam zij tot de ontdekking dat je altijd zelf het beginpunt bent van een situatie waarin je zit. Zoals zij zegt: ”Ieder gesprek dat ik in stap, ga ik in met mijn eigen gevoelens/gedachten/waarheid en is daarmee bepalend voor mij hoe ik het gesprek ervaar.


Met haar daadkracht, enthousiasme en dienend leiderschap heeft zij altijd, en nog steeds, met veel plezier een afdeling weten te laten functioneren in een positieve en menswaardige omgeving. Met als resultaat: doelstellingen behaald, tevreden medewerkers en een gezonde doorgroei van personeel.


Lisette is scherp, heeft een goed oog voor de onderlinge verbanden, en zal op zoek gaan naar de sterktes en de zwaktes van het team. Deze worden samen met de teamleden bekeken op een wijze zoals alleen zij dat kan, met respect, humor en plezier.